ЗА ПРОГРАМАТА

По успешноста на пилот-проектот за стипендии од 2019/2020 година, Македонија 2025, преку  Фондот за поддршка на талентирани средношколци „Таленти денес – лидери утре“, континуирано обезбедува средства да помогне на поголем број талентирани млади од земјата да ги унапредат своите таленти и вештини.

Секоја година, Македонија2025, заедно со своите партнери, доделува стипендии на 10 средношколци во вкупен годишен износ од 60.000 МКД. Oвие стипендии им овозможуваат на десетте средношколци континуиран развој на талентот и вештините преку дополнителни обуки и учество на меѓународни натпревари. Покрај тоа, Македонија2025 им нуди на стипендистите можност за менторирање и пракса во истакнати компании.

Стипендиите се обезбедени преку поддршка на две тела во рамките на организацијата: Клубот на амбасадори и Советодавниот одбор, како и преку донации и соработка со корпоративните и индивидуалните партнери на организацијата Македонија 2025.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Целта на програмата е активна и континуиранa поддршка на талентирани млади луѓе во земјата со цел да го реализираат својот целосен личен и професионален потенцијал. На овој начин, Македонија2025 активно придонесува за поинклузивно општество и ја реализира својата мисија – поддршка на економскиот развој на земјата и подобрување на животниот стандард на граѓаните.

ЦЕЛНА ГРУПА

  • Средношколци на редовни студии во државни средни училишта;
  • Средношколци со успех над 4,70;
  • Добитници на награди или учесници на државни и/или меѓународни натпревари во областа на природни и општествени науки, компјутерско програмирање и друго. Иако предност имаат кандидати од областите СТЕМ (STEM), ги охрабруваме кандидатите од сите области на учење и таленти да аплицираат;
  • Кандидати/ученици кои доаѓаат од социјално ранливи семејства со вкупен годишен финансиски приход во семејството под 550.000 МКД.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

За повеќе инструкции можете да не контактирате на office@macedonia2025.com или на подолу дадената форма за контакт.

 

Испрати

ИСКУСТВА

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ