Што претставува „Контролна табла на Македонија“?

„Контролната табла“ беше претставена на Самитот во 2015 со цел да се дефинираат „аспирациски и достижни“ цели за Македонија до 2025година. Оваа табла е исто така алатка за следење на напредокот кон зададените цели. Со други зборови, нуди одговори на прашањата: што подразбира фразата „посилна земја“ и дали Македонија станува „посилна земја“? Таа исто така има за цел да создаде поголема одговорност пред јавноста од страна на луѓето на клучни позиции што донесуваат одлуки. Таблата служи и како алатка преку која Македонија2025 ги лоцира можностите каде може да се помогне во зајакнувањето на нашата земја.

Мерните индикатори и земјите кои се дел од оваа анализа Македонија2025 ги избра во консултации со разновидна група експерти од Одборите за Економски Развој на Сингапур и Турција, McKinsey & Company и во консултации со поранешниот Премиер на Грузија, Ника Гилаури.

Контролната табла се состои од 14 економски, финансиски и социјални индикатори, а за секое од нив постои пропишана цел (види табели 1 и 2 погоре). Индикаторите се поделени во две категории – оние што го мерат економскиот развој и оние што ги мерат факторите кои помагаат во создавањето на економски развој (поттикнувачи на економски развој). Во целина, овие индикатори нудат холистички поглед во развојот на Македонија, во споредба со некои повеќе традиционални економски мерила. Целите на секое од мерилата индикатори се дефинирани во релација со 33 други земји кои се во приближно ист стадиум на економски развој со Македонија.

Авторот е Брендан Филиповски, Менаџер за истражување, MK2025

 

(EN) Country Dashboard: A return to higher growth

среда, der 21. ноември 2018

(EN) Macedonia Country Dashboard – 2018 Q1 update

вторник, der 17. јули 2018

(EN) Unemployment continues to fall despite a flat economy

среда, der 18. април 2018

(EN) Country Dashboard 2016 Update: Macedonia now tenth in the world for ease of doing business but corruption and education rankings fall

вторник, der 17. април 2018