1
1

Вести

4000
Учесници на нашите настани
300
Алумни на нашите едукативни програми
70
Активни членови
20
Земји и територии
40
Партнери и поддржувачи

Следни настани

2025 TALKS

Корпоративни партнери