Македонија2025 е непрофитна, неполитичка организација со примарен фокус на економски и лидерски развој, која соработува со бизнис секторот, владата и академијата, со цел генерирање можности и градење капацитети за економски раст, на тој начин помагајќи во градењето на посилна нација.

Програми

Macedonia2025 Summit

Програма за Извршни директори - Зафировски

Студиска тура за Извршни директори и менаџери - Торонто

Програма за претприемачи - Битов

0
Учесници на наши настани
0
Алумни на едукативните програми
0
Активни членови
0
Земји
0
Партнери и поддржувачи

Следни настани

Партнери

Најнови вести