Загадувањето на воздухот во Македонија: Број еден закана по здравјето и економијата

Вовед Загадувањето на воздухот е глобален феномен кој во последната деценија достигна загрижувачки нивоа, особено во економиите со ниски и средни примања. Постојат многубројни причини зад се` повисоките нивоа на загадување, кои во голема мера се нејасни. Меѓу најчесто наведуваните се горењето на биомаса (дрво, јаглен, нафта) која се употребува за греење кај домаќинствата (особено…

Details