Проектот ЛИДЕР е овозможен од Македонија2025 во соработка со Ричард Ајви бизнис школата, од каде потекнува оваа МБА програма. Ова е единствена можност за младите професионалци и претприемачи од Македонија да учат од професионалци од областата на бизнисот и економијата кои ги подготвуваат идните бизнис лидери на Канада. Десетдневниот курс кој се одвива во Скопје е исполнет со интерактивно учество наменето да ги подготви учесниците за највашните работи во бизнисот, како што се брендирање на производ, воведување на нови производи, развивање стратегии, финансирање, претварање на идеја во одржлив бизнис и др. Учесниците доаѓаат со својата бизнис идеја или првичен бизнис план, кој во текот на овие десет дена ќе се развие во нешто што може да расте. Македонија2025 е горда што ја има поддршката на Амбасадата на Канада во Србија, Македонија и Црна Гора во организирањето на овој проект.

Цел на Програмата

Програмата е усогласена со мисијата на организацијата да помогне во создавање просперитетна економска клима и „посилна нација“. Оваа програма има за цел да придонесе во развојот на идните деловни лидери и забрзување на економскиот раст преку подобрување и поддршка на претприемништвото.

Целна Група (до 35 години):

  • Претприемачи
  • Менаџери
  • Сопственици на компанија
  • Млади професионалци кои сакаат својата бизнис идеја да ја претворат во реалност
  • Сите кои се заинтересирани да ги продлабочат своите знаења од сферата на бизнисот и претприемништвото

Ве молиме да не контактирате за било какви прашања:

 

Испрати порака

Начин на аплицирање

Повикот за 2021 е ОТВОРЕН. 

Related News