Претплати се

Претплатете се за да го добиете нашиот билтен во вашето електронско сандаче. Нашиот билтен ги комбинира вестите и настаните од нашата организација. Ветуваме дека вашето поштенско сандаче ќе остане уредно, но исто така ја гарантираме и безбедноста на вашите лични информации.