АЈДЕ ЗАЕДНО ИНСПИРИРАМЕ ПОВЕЌЕ ДЕВОЈКИ ВО СТЕМ!

Биди пример и поддржи девојки во технологија! Македонија2025, во партнерство со Фондацијата Ана и Владе Дивац – Србија и Women In Tech Macedonia, Ве кани да се вклучите во активностите за мотивирање и поддршка на младите девојки за избор на образование и кариера во некоја од областите на СТЕМ (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Веруваме…

Read more

AЈДЕ ЗАЕДНИЧКИ ДА ИНСПИРИРАМЕ ПОВЕЌЕ ДЕВОЈКИ ВО СТЕM!

Гордана Мишевска, Основачка и менаџерка на Едукативен центар за компјутерско образование „Едуфронт“ Скопје препорачува: “Изборот на област за образование, кариера и работно место не треба да го правите во согласност со општествените норми и очекувањата на средината. Учењето и работата треба да ви претставуваат уживање, нешто во коешто секогаш може да најдете возбуда и простор…

Read more

AЈДЕ ЗАЕДНИЧКИ ДА ИНСПИРИРАМЕ ПОВЕЌЕ ДЕВОЈКИ ВО СТЕM!

“Технологијата веќе не е кариерен избор, таа е присутна во сите области на нашето работење. Она што некогаш се сметаше за машка професија денес изобилува со можности, како за комплексно инженерство, така и за креативна работа. STEM студиите поставуваат основа која понатаму може да ја искористите не само за развивање во некоја од модерните професии,…

Read more