Генерални препораки во насока на намалување на бирократскиот товар

Погледнете го нашето ново видео на тема „Генерални препораки во насока на намалување на бирократскиот товар”, кои произлегуваат од истражување на Македонија2025 за висината на бирократскиот товар во Македонија спроведено во 2020 год:     Видеото е дел од проектот „Кон намалување на бирократскиот товар” поддржан од Civica Mobilitas и INESS.

Read more

Поврзаност и дигитални вештини – колку и дали просечниот македонски граѓанин ги владее вештините потребни за нормално функционирање во модерна дигитална економија кон која се стремиме?

Вовед Иднината е во дигитализацијата и дигиталните вештини. Секоја земја што има за цел да биде главен играч во глобалната економија или се стреми да ги достигне водечките земји мора да се фокусира на дигитализацијата. Врз основа на главните индикатори, Македонија заостанува зад ЕУ и светот во дигитализацијата во сите три сегменти: граѓани, бизниси и…

Read more

Консултативна средба во врска со тн. Финален патоказ за мерки и реформи за намалување на бирократски товар, во организација на Македонија2025

Денес се одржа настан за консултации во врска со тн. Финален патоказ за мерки и реформи за намалување на бирократскиот товар, организиран од страна на Македонија 2025. Финалниот патоказ за намалување на бирократскиот товар е подготвен врз основа на истражувањето кое го спроведе Македонија2025 за мерење на товарот кој бирократијата го наметнува на претпријатијата. Патоказот…

Read more

Вчера се одржа онлајн настан Дијалози за Дигитална агенда: Извештај за тековната состојба и патоказ за унапредување на Дигиталната агенда

Вчера се одржа настан Дијалози за Дигитална агенда: Извештај за тековната состојба и патоказ за унапредување на Дигиталната агенда во Македонија, за презентација и дискусија поврзана со извештај, организиран од Фондацијата Метаморфозис. Настанот беше организиран како дел од проектот “Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА”, кој е ко-финансиран од Европската Унија. На…

Read more