Announcementsdashboard

Матрица за мерење на економскиот напредок к3 2020

Неколку години по воведување на Матрицата за следење на економскиот напредок, во 2020 година спроведовме процес на ревизија со цел истата да се направи уште порелевантна во тековниот глобален и домашен економски и општествен контекст, како и во согласност со посакуваната иднина на земјата (главно, пристапувањето кон ЕУ). Ревизијата се состоеше од два главни процеси:…

Read more
Announcementsdashboard

Квартален економски монитор – Проекции КВ.3, 2020

Македонија 2025 прогнозира: Падот на БДП во КВ.3 2020 ќе биде помеѓу 4.5% и 6,5% Според последните високо фреквентни индикатори и досега расположливите податоци, предвидуваме намалување на Бруто домашниот производ од 4,5% до 6,5%, како резултат на нецелосното закрепнување на економијата од последиците на корона кризата и рестриктивните мерки кои го ограничуваат растот на стопанството.…

Read more
Announcementsdashboard

Матрица за мерење на економскиот напредок к1 2020

Неколку години по воведување на Матрицата за следење на економскиот напредок, во 2020 година спроведовме процес на ревизија со цел истата да се направи уште порелевантна во тековниот глобален и домашен економски и општествен контекст, како и во согласност со посакуваната иднина на земјата (главно, пристапувањето кон ЕУ). Ревизијата се состоеше од два главни процеси:…

Read more
dashboard

Квартален економски монитор – проекции КВ.2, 2020

Македонија 2025 прогнозира: Падот на БДП во КВ.2 2020 ќе биде помеѓу 12% и 14% Според последните високо фреквентни индикатори и досега расположливите податоци, предвидуваме највисоко намалување на Бруто Домашниот Производ од 1990 година до денес, како резултат на здравствено-економската криза. Проекцијата се должи на следните економски движења во вториот квартал од 2020: Производна страна:…

Read more