Успешно завршен прв Конкурс за доделување на стипендии од фондацијата „Атанас Близнакоф„

  135 студенти од првиот циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, денес добија стипендии. Годишно секој студент ќе добие 2.500 американски долари во денарска противредност стипендија како поддршка за своите студии. Стипендиите се обезбедени од фондацијата „Атанас Близнакоф“, која заедно со организацијата Македонија 2025 и во соработка со Универзитетот „Св. Кирил и…

Read more

135 студенти на УКИМ добија стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“

Македонија 2025 во соработка со Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје додели 135 стипендии како поддршка на новите академски граѓани – студенти од првиот циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје. Годишно секој студент ќе добие 120.000 денари стипендија како поддршка за своите студии. Стипендиите се обезбедени од фондацијата „Атанас Близнакоф„ од САД. Иако…

Read more

Конкурс за доделување 40 (четириесет) стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје доделува 40 (четириесет) стипендии на студенти запишани на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2021/2021 година. Право да конкурираат имаат ученици/апликанти кои: Се запишуваат во прва година на студии (прв циклус на академски студии)…

Read more