Announcementsdashboard

Квартален економски монитор − проекции кв.3 2022 г.

Македонија 2025 прогнозира: Растот на БДП во КВ.3 2022 ќе биде помеѓу -2,0% и 0% Според последните високо–фреквентни индикатори и досега расположливите податоци, предвидуваме негативен раст на Бруто домашниот производ, односно пад помеѓу -2,0% и 0%. Основна причина за предвидениот негативен економски раст од домашните фактори претставува големиот пад во градежниот сектор, додека војната во…

Read more
Announcementsdashboard

Квартален економски монитор − проекции кв. 2 2022 г.

Македонија 2025 прогнозира: Растот на БДП во кв. 2 2022 г. ќе биде меѓу 1,5 % и 3,5 % Според последните високофреквентни индикатори и досега расположливите податоци, предвидуваме позитивен, но релативно низок раст на бруто-домашниот производ, односно раст од 1,5 % до 3,5 %. Основна причина за предвидениот релативно низок економски раст претставува војната во…

Read more
Announcementsresearch articles

КОЛКУ МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ СЕ “ДИГИТАЛНИ”

Вовед Иднината е во дигитализацијата и дигиталните вештини. Секоја земја која има за цел да биде главен играч во глобалната економија или се стреми да ги достигне водечките земји мора да се фокусира на дигитализацијата. Придобивките од целосно функционално дигитализирано општество се големи. Дигитализацијата им нуди на земјите во развој можност да направат голем скок…

Read more
Announcements

Македонија2025 одржа настан за вмрежување во САД

На 14 октомври 2022 година, Македонија2025 одржа настан за вмрежување во Њу Џерси. Настанот се одржа во ресторанот Chart House, каде што нашиот Одбор на директори и Главен извршен директор беа домаќини на македонци кои живеат во Њу Јорк, Њу Џерси и Конектикат. . На настанот, претставниците на Македонија2025 ја претставија организацијата, нејзината мисија и визија,…

Read more