Tip of the Week® со ново интернационално издание на англиски јазик

24 автори од 8 земји со уникатна Балканска перспектива за мотивација и за едукација По успешната кампања на глобалната платформа Кикстартер, на крајот од минатата година, тимот на Tip of the Week® изминативе месеци интензивно работеше на издавање на интернационалното издание на Tip of the Week® на англиски јазик и навремена испорака на наградите на поддржувачите. Изданието…

Read more

Ви благодариме што бевте дел од Разговор со Лидерите

До учесниците на Разговор со Лидерите: Овој бесплатен настан го организиравме за да вклучиме поголем број млади професионалци во дискусијата за економскиот развој. Целта беше да ја инспирираме публиката да размислува во насока на бизнис, развој на лидерство и верба со сопствените можности. Македонија2025 особено се гордее со фактот што повеќе од 400 луѓе присуствуваа на…

Read more