ActivitiesAnnouncementsSchoolofPolicies

Повик за учесници на Школата за политики за 2022 година

Македонија 2025, како дел од партнерските организации при Претседателски центар за политичко образование, го споделува вториот Повик за учесници на Школата за политики.   И оваа година, Школата за политики ќе биде организирана во духот на демократските политички вредности, промоцијата и заштитата на човековите права и слободи, политичкиот плурализам, меѓусебната толеранција, заедништвото и солидарноста. Во…

Read more
ActivitiesAnnouncements

Програма за развој на микро, мали и средни компании поддржана од Фондацијата БИТОВ И CESO SACO Канада

За програмата Програмата им овозможува на македонските компании да бидат советувани и поддржани од искусни канадски консултанти со богато искуство и врвни достигнувања. Консултантите ќе работат на конкретните предизвици со кои се соочуваат македонските компании, придонесувајќи кон побрз раст, повисока конкурентиност и интеранционализација на компаниите. Секоја компанија ќе биде поврзана со консултант чија експертиза и…

Read more
ActivitiesAnnouncementsSTEM it like a girl

Aјде заеднички да инспирираме повеќе девојки во СТЕМ!

Инспирацијата за оваа недела ни доаѓа од Исидора Јанева, која Ви препорачува: „It’s not about hiding and waiting to be perfect. It’s about stepping out of your comfort zone and making mistakes – it’s about allowing to get guidance from other women in the arena„ Исидора Јанева е студентка по бизнис информатика на УГД Штип и…

Read more
ActivitiesAnnouncements

Огласи за вработување

Организацијата Македонија 2025 е посветена на создавање на просперитетна економска клима во Република Македонија која ќе ги подобри можностите за граѓаните, домашните компании и странските инвеститори. Промовираме одржлив економски раст преку поттикнување на конкурентноста, претприемништвото, иновациите и лидерството. Заради остварување на нашата мисија потребени ни се лица кои се високо мотивирани, амбициозни и талентирани, со…

Read more