dashboard

Економски раст и вработеност во К1, 2020

Македонската економија покажа скромни резултати во К1 2020 година, со раст на економијата од 0,2%. Иако беше очекувано забавување на економскиот раст, овој резултат е понизок од проекциите и очекувањата, вклучително и проекциите на Македониjа2025. Високофреквентните податоци како што се податоците за трговија, градежништво, надворешна трговија и слично, за месеците јануари-март упатуваа на повисока стапка…

Read more
business environments and labor market

Кон намалување на бирократскиот товар (Индекс на бирократија)

Донатор: Civica Mobilitas Период на имплементација: 01/06/2020 – 01/09/2021 Буџет/грант: MKD 1,707,338 „Индексот на бирократија“ е едноставна и транспарентна квантификација на поговорката „црвена лента“, која секојдневно се споменува во медиумите, но ретко во какви било квантитативни термини. Во светот постојат различни индекси и методи за рангирање на конкурентност, кои сеопфатно го проценуваат квалитетот на спроведувањето на законот, инфраструктурата…

Read more