AЈДЕ ЗАЕДНИЧКИ ДА ИНСПИРИРАМЕ ПОВЕЌЕ ДЕВОЈКИ ВО СТЕM!

“Технологијата веќе не е кариерен избор, таа е присутна во сите области на нашето работење. Она што некогаш се сметаше за машка професија денес изобилува со можности, како за комплексно инженерство, така и за креативна работа. STEM студиите поставуваат основа која понатаму може да ја искористите не само за развивање во некоја од модерните професии,…

Read more

Македонија2025 го објавува вториот Индекс на бирократија за Македонија

По повод Меѓународниот ден за борба против бирократијата, Македонија 2025 го презентира пресметаниот Индекс на бирократија за Македонија. Пресмeтката на индексот на бирократија е дел од проектот „Кон намалување на бирократскиот товар„, чија главна цел e да се измери бирократскиот товар врз компаниите, и да се предложат мерки и реформи за намалување на истиот. Тековниот…

Read more

Генерални препораки во насока на намалување на бирократскиот товар

Погледнете го нашето ново видео на тема „Генерални препораки во насока на намалување на бирократскиот товар”, кои произлегуваат од истражување на Македонија2025 за висината на бирократскиот товар во Македонија спроведено во 2020 год:     Видеото е дел од проектот „Кон намалување на бирократскиот товар” поддржан од Civica Mobilitas и INESS.

Read more