Таленти денес – Лидери утре: Давид Лазароски

Давид Лазароски e стипендист на Македонија2025 кој поседува огромен талент по програмирање и роботика. Давид е од Прилеп, Македонија, има 21 годинa и реди огромни постигнувања во сферата на програмирањето и роботиката. Тој е ИКТ иноватор и моментално е студент на факултетот ФИНКИ во Скопје, Македонија. Имено, тој е прогласен за Балкански првак на ,,Природно…

Read more

По повод Меѓународниот ден на жената: Жените и мажите на пазарот на труд во Македонија

Жените во Македонија имаат понеповолна положба на пазарот на труд, која главно се согледува во пониска стапка на вработеност и пониска активност на пазарот на труд. Родовиот јаз во вработеноста и активноста е доста голем и е далеку над просекот на земјите од ЕУ. Во к4-2020 44,6% од жените на возраст 15-64 години (т.н. работоспособно…

Read more