Консултативна средба во врска со тн. Финален патоказ за мерки и реформи за намалување на бирократски товар, во организација на Македонија2025

Денес се одржа настан за консултации во врска со тн. Финален патоказ за мерки и реформи за намалување на бирократскиот товар, организиран од страна на Македонија 2025. Финалниот патоказ за намалување на бирократскиот товар е подготвен врз основа на истражувањето кое го спроведе Македонија2025 за мерење на товарот кој бирократијата го наметнува на претпријатијата. Патоказот…

Read more