Поврзаност и дигитални вештини – колку и дали просечниот македонски граѓанин ги владее вештините потребни за нормално функционирање во модерна дигитална економија кон која се стремиме?

Вовед Иднината е во дигитализацијата и дигиталните вештини. Секоја земја што има за цел да биде главен играч во глобалната економија или се стреми да ги достигне водечките земји мора да се фокусира на дигитализацијата. Врз основа на главните индикатори, Македонија заостанува зад ЕУ и светот во дигитализацијата во сите три сегменти: граѓани, бизниси и…

Read more

Успешно прво издание на “Охрид камп за високо-технолошка извонредност” во организација на Македонија2025

Изминатата недела се одржа Кампот за високо-технолошка извонредност, во организација на Македонија2025. Кампот за високо-технолошка извонредност е еднонеделна програма за напредни вештини по роботика и кодирање која се спроведе во Охрид во периодот од 18 до 24 јули 2021 год. Македонија2025 заедно со своите партнери доделија стипендии на 16 учесници на возраст од 11-15 години…

Read more

Консултативна средба во врска со тн. Финален патоказ за мерки и реформи за намалување на бирократски товар, во организација на Македонија2025

Денес се одржа настан за консултации во врска со тн. Финален патоказ за мерки и реформи за намалување на бирократскиот товар, организиран од страна на Македонија 2025. Финалниот патоказ за намалување на бирократскиот товар е подготвен врз основа на истражувањето кое го спроведе Македонија2025 за мерење на товарот кој бирократијата го наметнува на претпријатијата. Патоказот…

Read more