По повод Меѓународниот ден на жената: Жените и мажите на пазарот на труд во Македонија

Жените во Македонија имаат понеповолна положба на пазарот на труд, која главно се согледува во пониска стапка на вработеност и пониска активност на пазарот на труд. Родовиот јаз во вработеноста и активноста е доста голем и е далеку над просекот на земјите од ЕУ. Во к4-2020 44,6% од жените на возраст 15-64 години (т.н. работоспособно…

Read more

Таленти денес – лидери утре: Димитар Џорлев

Димитар Џорлев е стипендист на Македонија2025 и е ученик во втора година во СОУ „Јане Сандански” во Струмица. Димитар има освоено многубројни награди и има учествувано на повеќе интернационални олимпијади по математика, информатика, биологија и географија, на државно и меѓународно ниво. Во 2018 година тој го земал златниот медал на Јуниорската Математичка Олимпијада. Истата година,…

Read more