TIMSS Резултати 2019: Колку знаат македонските ученици?

Контекст Во денешниот свет, човечкиот капитал игра значајна улога во одредување на конкурентската предност на земјата. Брзиот технолошки напредок, вклучително и дигитализацијата и вештачката интелигенција (AI), го ставаат човечкиот капитал, односно знаењето и вештините на населението, меѓу највачните фактори за економскиот напредок на земјата. Светскиот Економски Форум (World Economic Forum, 2019) тврди дека прилагодливоста на…

Read more