ActivitiesAnnouncementsSTEM it like a girl

Стемувај како девојка / Подкаст со Анета Антова Пешева

Ни причинува задоволство да ви го претставиме третиот подкаст од серијалот подкасти за проектот „СТЕМувај како девојка„, каде се дружиме и разговараме со Анета Антова Пешева, Почестен конзул на Канада во С.Македонија, Претседателка на МАСИТ – Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии и Генерална менаџерка на Ultra/Unet Group. “Рамноправноста може да се оствари само ако жената…

Read more
ActivitiesAnnouncementsSTEM it like a girl

СТЕМувај како девојка! Истражување „Идентификување на препреките и предизвиците за развој на кариера во СТЕМ кај младите девојки„

Во склоп на проектот „СТЕМ едукација и кариера – предизвик за девојки и млади жени (WomenInStem)„ поддржан од Владата на РСМ Македонија2025 во октомври-ноември 2021 година спроведе теренско истражување за главните бариери (семејството, образованието и поширокото опкружување) со кои се соочуваат девојките при избор на образование и развивање на кариери во областа на СТЕМ. Врз основа на наодите од истражувањето развивме и предлагаме мерки…

Read more
ActivitiesAnnouncementsSTEM it like a girl

Ајде заеднички да инспирираме повеќе девојки во СТЕМ!

Млади девојки Марта Наумовска Грнарова, Основач и Генерален Директор на Компанија ЗАВАР ви порачува “Низ историјата жените во СТЕМ беа лидери во градењето на првите темели од модерното програмирање и ја разоткрија структурата на ДНК. Нивната работа инспирираше движења за заштита на околината и откривањето на нови гени. Тие ја пробија звучната бариера и половата бариера изодувајки го…

Read more