Announcements

Македонија2025 потпиша Меморандум за соработка со КОП – Комора на органски производители

Никица Мојсоска Блажевски, Главен извршен директор на Македонија2025 и Претседателот на КОП – Комора на органски производители, Драги Цветковиќ, денеска потпишаа Меморандум за соработка. Основната цел на воспоставување на соработка помеѓу Комората на органски производители и Македонија 2025 е зацврстување на врските помеѓу македонската бизнис заедница и македонската бизнис дијаспора. Преку активности од заеднички интерес…

Read more
Announcementsdashboard

Квартален економски монитор – Проекции КВ.3, 2020

Македонија 2025 прогнозира: Падот на БДП во КВ.3 2020 ќе биде помеѓу 4.5% и 6,5% Според последните високо фреквентни индикатори и досега расположливите податоци, предвидуваме намалување на Бруто домашниот производ од 4,5% до 6,5%, како резултат на нецелосното закрепнување на економијата од последиците на корона кризата и рестриктивните мерки кои го ограничуваат растот на стопанството.…

Read more