AnnouncementsPress Releases

На меѓународниот ден за борба против бирократијата за првпат презентиран Индексот на бирократија за Македонија

29.09.2020, Скопје – По повод Меѓународниот ден за борба против бирократијата, денеска за првпат јавно беше претставена методологијата за пресметка на Индексот на бирократија во Република С. Македонија. Пресмeтката на индексот на бирократија е дел од проектот „Кон намалување на бирократскиот товар„*, чија главна цел e да се измери бирократскиот товар врз компаниите, и да…

Read more