dashboard

Квартален економски монитор – проекции КВ.2, 2020

Македонија 2025 прогнозира: Падот на БДП во КВ.2 2020 ќе биде помеѓу 12% и 14% Според последните високо фреквентни индикатори и досега расположливите податоци, предвидуваме највисоко намалување на Бруто Домашниот Производ од 1990 година до денес, како резултат на здравствено-економската криза. Проекцијата се должи на следните економски движења во вториот квартал од 2020: Производна страна:…

Read more