Apply for the European Entrepreneur Exchange Programme!

Erasmus for Young Entrepreneurs is an exchange programme for entrepreneurs, financed by the European Union. It offers young entrepreneurs the opportunity to work alongside an experienced entrepreneur in another participating country and strengthen the skills they need to develop for their business. New entrepreneurs’ stay abroad can last one month with an opportunity for extension.…

Read more
dashboard

Економски раст и вработеност во К1, 2020

Македонската економија покажа скромни резултати во К1 2020 година, со раст на економијата од 0,2%. Иако беше очекувано забавување на економскиот раст, овој резултат е понизок од проекциите и очекувањата, вклучително и проекциите на Македониjа2025. Високофреквентните податоци како што се податоците за трговија, градежништво, надворешна трговија и слично, за месеците јануари-март упатуваа на повисока стапка…

Read more