Announcementsdashboard

Квартален економски монитор – проекции кв.1 – 2020

Македонија 2025 прогнозира: Растот на БДП во кв.1-2020 ќе биде помеѓу 2,0% и 4,0% Според последните високо фреквентни индикатори и досега расположливите податоци, предвидуваме умерено забавување на економскиот раст во првиот квартал од 2020 година. Проекцијата се должи на следните економски движења во првиот квартал од 2020: Производна страна:   Индустриско производство: По падот во…

Read more