Announcements

Одложен: Менторски настан за „О2 Предизвик 2 – Справување со климатски промени“

Согласно одредбите и насоките на Министерството за здравство, го одложуваме Менторскиот настан „Климатски промени и чист воздух“, како еден од партнерите на „О2 ПРЕДИЗВИК 2 – Справување со климатски промени“. Досега пристигнатите апликации ќе бидат разгледани и земени предвид.   Истражување на јавното мислење спроведено од  Програмата за развој на Обединетите Нации, УНДП и Министерството…

Read more