Announcements

Инвестиции од бизнис ангели: Законска и финансиска анализа (Startup Macedonia)

Активностите на бизнис ангелите се забележуваат во последните години во С.Македонија. Покрај тоа што постојат на хартија (првата мрежа се појавила во 2011 год.), имаат и реализирани инвестиции во стартап кoмпании во државата. Бизнис ангели се богати поединци кои го инвестираат своето лично стекнато богатство во стартап компании. Тие ги инвестираат своите пари во повеќе…

Read more