Отворен повик за ЛИДЕР проект 2019

Македонија2025 објавува отворен повик за ЛИДЕР проектот кој по 12-ти пат ќе се одржи од 6-ти до 17-ти мај во Скопје. Ivey School of Business го организира ЛИДЕР проектот уште од 1991-та година. Оваа целосно бесплатна програма претставува десетдневна MBA (Management and Business Administration) работилница, која ги охрабрува и поттикнува македонските претприемачи да развијат локални бизнис решенија, кои ќе создадат нови можности за општествен…

Read more