Став на Македонија2025 кон прашањето за името

Наше цврсто верување е дека ниту една група, ниту пак личност не треба да им кажуваат на другите луѓе кои сe или што се. Сите луѓе, вклучувајќи ги и Македонците, треба да го уживаат основното човеково право на самоопределување. Македонија2025 е независна, невладина, непрофитна, неполитичка организација. Наша цел и единствена мисија е да продолжиме со…

Read more