МИНЕКС Европски Форум за рударство и истражување

Со задоволство ве покануваме да учествувате на МИНЕКС Европскиот Форум за рударство и истражување, кој ќе се одржи во Скопје, Република Македонија од 12-ти до 14-ти јуни 2018, на тема „Одржлив развој на Западниот Тетијски металогенетски појас“ Македонија 2025 се јавува како официјален партнер на настанот Форумот ќе даде осврт врз рударските проекти развиени низ Балканот, Централна и Источна…

Read more

Отворен повик за 2 целосни стипендии на Руската претседателска академија (RANEPA)

Македонија2025 со гордост објавува дека и оваа година, членот на клубот на Амбасадори на Македонија2025 – Никола Ќурчиски, обезбедува 2 стипендии кои целосно ја покриваат школарината за постдипломски студии на Руската претседателска академија за академската 2018 година.  Постдипломски студии за Глобално лидерство – Master of Science in Global Leadership Денешните политички предизвици се глобални и меѓусекторски. Потребни се луѓе кои можат…

Read more

Отворен ден за студенти во АПТИВ – Македонија!

Доколку сакате да работите на многубројни проекти, да ги развиете вашите вештини и да напредувате во кариерата, АПТИВ е вистинското место за вас! АПТИВ е еден од најголемите добавувачи во автомобилската индустрија, што испорачува напредни електрични, електронски и безбедносни решенија за производителите на возила ширум светот, на тој начин овозможувајќи автомобилите да бидат побезбедни, поеколошки и подобро поврзани. Поради…

Read more