Announcements

Macedonia2025 Strategic Plan (2021-2025)

It is with great pride that we share with you Macedonia2025’s strategic plan for 2021-2025. Up until now, we have witnessed the organization generating opportunities and building capacities for economic growth. This strategic plan seeks to multiply that impact, positioning Macedonia2025 as a strong economic and policy partner domestically, regionally and globally. We believe this…

Read more
Announcementsdashboard

Матрица за мерење на економскиот напредок к3 2020

Неколку години по воведување на Матрицата за следење на економскиот напредок, во 2020 година спроведовме процес на ревизија со цел истата да се направи уште порелевантна во тековниот глобален и домашен економски и општествен контекст, како и во согласност со посакуваната иднина на земјата (главно, пристапувањето кон ЕУ). Ревизијата се состоеше од два главни процеси:…

Read more
Announcements

Онлајн програма за развој на микро, мали и средни компании поддржана од Фондацијата Битов и CESO SACO Канада

Поради околностите со пандемијата на Ковид-19 нудиме единствена можност за виртуелно одржување на програмата. Во период од една година дополнителни 10 македонски компании ќе имаат можност да се стекнат со менторство од искусни канадски консултанти. За програмата Програмата им овозможува на македонските компании да бидат советувани и поддржани од искусни канадски консултанти со богато искуство…

Read more
Announcements

Macedonia2025 Proudly Announces its New Program: Ohrid High-Tech Excellence Camp for Teenagers

Ohrid High-Tech Excellence Camp (Coding and Robotics Diaspora Camp) combines the opportunity to learn, practice together and share experiences on coding and robotics skills, while having a traditional summer fun! Macedonia2025 is proud to announce this brand new program Ohrid High-Tech Excellence Camp (Coding and Robotics Diaspora Camp) whose aim is to boost the high-tech…

Read more