ЗА НАС

Меѓународен, независен, неполитички „think & do tank“ основан во 2007 година од македонски иселеници. Нашата цел е да поттикнеме одржлив економски раст што ќе ги подобри можностите за граѓаните, компаниите и странските инвеститори. Ние опфаќаме широк спектар на програми кои им овозможуваат на иселениците да и вратат на својата татковина.

НАШАТА ВИЗИЈА

Нашата визија е Македонија да стане водечка економија и најпросперитетна земја во регионот.

НАШАТА МИСИЈА

Нашата мисија е да ја обликуваме иднината на Македонија преку промовирање на одржлив економски раст што ќе ги подобри можностите за граѓаните, компаниите и странските инвеститори.

МАЈКЛ ЧКЛАМОВСКИ

Претседавач на одборот
на директори

Македонија2025 е непрофитна, неполитичка организација со примарен фокус на економски и лидерски развој, која соработува со бизнис секторот, владата и академијата, со цел генерирање можности и градење капацитети за економски раст, на тој начин помагајќи во градењето на посилна нација.

НАШАТА РАБОТА

РАЗВОЈ И КОНКУРЕНТНОСТ

Посветени сме кон поддршка на конкурентноста на македонските компании, привлекување странски инвестиции и стимулирање на растот и развојот на извозот. Работиме на поддршка за постојан развој на претприемачи, стартап компании и раст кон странските пазари.

РАЗВОЈ НА ЛИДЕРСТВО И ПОДДРШКА ЗА МЛАДИ ТАЛЕНТИ

Ги развиваме лидерските, менаџерските и претприемачките капацитети на врвните македонски лидери на утрешнината, поддржувајќи ги надежните млади таленти да го достигнат својот целосен потенцијал и да станат успешни професионалци.

ПАРТНЕРСТВА И ВРСКИ

Се заложуваме за градење на силни партнерства и заедничка соработка кон градење на посилна нација. Ние претставуваме платформа за сите Македонци ширум светот да се обединат, да помогнат и да се придружат на нашите напори за поддршка на економскиот и демократскиот раст на Македонија.

ПОДОБРУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТО БИЗНИС ОПКРУЖУВАЊЕ

Се залагаме за транспарентно општество и општество без корупција преку обезбедување стручно водство и истражување за клучните економски предизвици. Оттука, го подобруваме деловното опкружување и ја користиме поддршката од нашите иселеници за економски напредок на земјата.

НАШИ ВРЕДНОСТИ

  • Замислуваме програми, застапување и истражувања кои ќе го олеснат создавањето на напредно знаење и трансформација на Македонија во енергична економија.
  • Ги поврзуваме македонските граѓани, бизниси, академици и дијаспора преку соработка, вмрежување и социјални ангажмани.
  • Ги развиваме раководните, менаџерските и претприемачките капацитети на македонските лидери на иднината на глобално ниво преку програми за развој.
  • Се истакнуваме во ефикасно извршување на сите програми и максимално искористување на поддршката на нашите донатори
  • Промовираме етички пристап кон бизнисот како основен столб на здраво и просперитетно општество