Онлајн конференција: Лекции од земјите од Централна и Источна Европа – Подобрување на личните и домаќинските услуги во Европа

Events

Како што земјите продолжуваат да се движат кон обезбедување системи за поддршка засновани во заедницата, побарувачката за лични услуги и услуги за домаќинството (ЛУУД) се зголеми. Проектот PERHOUSE има за цел да собере податоци за работните услови на секторските работници во земјите од Централна и Источна Европа (ЦИЕ). Овие податоци ќе помогнат да се обезбедат повеќе информации за индустриските односи и предизвиците на секторот во 12 земји од ЦИЕ меѓу кои е и Македонија. Проектот, исто така, има за цел да го зајакне социјалниот и националниот дијалог на ниво на ЕУ во секторот. Некои од предностите на ова се поставувањето мерила за квалитетот на услугите, обезбедувањето пристап до услугите за нега и услуги кои не нудат нега обезбедени во домашни услови и подобрување на работните услови.

PERHOUSE ја одржува својата последна конференција онлајн на 21 јуни 2024 година од 9:30 до 12:30 часот. За време на конференцијата, претставниците на сите 12 земји ќе ја претстават студијата на засегнатите страни на ЕУ и ќе ги опфатат предизвиците и можностите во 12 земји од ЦИЕ преку панел дискусија. Надворешни експерти за ЛУУД и индустриски односи ќе се осврнат на врската помеѓу секторот ЛУУД и структурите за социјален дијалог на ниво на ЕУ.

Настанот ќе биде на англиски јазик, а ќе биде обезбедено толкување на чешки, полски, словенечки и словачки јазик. Автоматското пишување на македонски јазик во реално време ќе биде достапно преку Zoom.

Дознајте повеќе за проектот PERHOUSE: PERHOUSE: Personal and household services (PHS) in Central and Eastern European Countries: Improving working conditions and services through industrial relations – Macedonia2025