Announcements

Инвестиции од бизнис ангели: Законска и финансиска анализа (Startup Macedonia)

Активностите на бизнис ангелите се забележуваат во последните години во С.Македонија. Покрај тоа што постојат на хартија (првата мрежа се појавила во 2011 год.), имаат и реализирани инвестиции во стартап кoмпании во државата. Бизнис ангели се богати поединци кои го инвестираат своето лично стекнато богатство во стартап компании. Тие ги инвестираат своите пари во повеќе…

Read more
AnnouncementsSchulich

Open Call for Applications: Executive Study Program in Toronto

Application Criteria: Top Macedonian executives, high level managers and proven entrepreneurs at companies located in Macedonia that plan to develop their professional career and contribute towards the economic development of the country At least 5 years of relevant experience in a managerial position Preferably, representatives of an export-oriented company Excellent proficiency in the English language…

Read more
AnnouncementsKellog

Open Call for Applications: Zafirovski Executive Education Program 2020

Macedonia2025 announces the 2020 Open Call for the Zafirovski Executive Education Program, which provides scholarships for the globally renowned Kellogg School of Management Applications deadline: 20 February, 2020 The Zafirovski Executive Education Program of Macedonia2025 in partnership with the Kellogg School of Management (KSM) provides scholarships for Macedonian business leaders to the globally renowned Kellogg Executive…

Read more