Announcements

Нова програма за менторство и интернационализација на стартапи од Македонија2025

Програмата овозможува пренесување на експертизата и контактите од успешната македонска бизнис дијаспора, вклучувајќи го и Одборот на директори на Македонија2025 Македонија2025 основаше нова пилот-програма за менторство на стартапи „UPSCALE“, чија цел е да овозможи пренесување на знаењeто и искуството на успешната македонската бизнис дијаспора до македонските стартапи, кои имаат најголем потенцијал за раст. Како партнери…

Read more
Announcements

Перформансите и пазарот на трудот: Меѓу очекувањата на работодавачите и на барателите на работа (вработените)

Постои голем јаз меѓу понудата и побарувачката на пазарот на труд, бидејќи само 12 од 100 студенти кои се запишале на факултет ќе најдат работа согласно своите вештини и знаење. За надминување на ваквите состојби се потребни промени во образовниот систем, мерки, практично учење и воведување на работникот во работата, а не само доведување до…

Read more
AnnouncementsYouth Diaspora Voices

Youth Diaspora Voices: Kristina Nedelkova, IFC and World Bank Group Professional with Remarkable Academic Achievements

Our new online campaign ‘Youth Diaspora Voices’ promotes successful youth Diaspora worldwide and gives them an opportunity to strengthen linkages with their homeland Heritage My name is Kristina Nedelkova, I am 23 years old and currently live in New York City, where I am pursuing a Masters in International Finance and Economic Policy at Columbia…

Read more