Business Environment

Barriers for Access to Finance

Donor: International Labour Organization Time period: 11/02/2020 – 31/05/2020 Budget/grant: Eur 6,440 The objective of the Project is to identify the main reasons why access to finance remains a key challenge for companies in North Macedonia, especially for micro, small and medium enterprises (MSMEs). In addition, the Project will explore policy options and potential actions…

Read more
Announcementsbitoveceso

Микро, мали и средни компании можат да аплицираат на Програмата за претприемачи-Битов во соработка со CESO SACO

Микро, мали и средни компании имаат шанса да добијат врвно менторство од познати канадски консултанти Што претставува Програмата за претприемачи-Битов? Програмата за претприемачи-Битов, е основана во соработка со CESO SACO (Canadian Executive Service Organization). СЕЅО SACO е канадска организација со 50 годишнo искуство во областа на меѓународниот економски развој. Организацијата работи на развој на приватниот…

Read more
Announcements

Нова програма за менторство и интернационализација на стартапи од Македонија2025

Програмата овозможува пренесување на експертизата и контактите од успешната македонска бизнис дијаспора, вклучувајќи го и Одборот на директори на Македонија2025 Македонија2025 основаше нова пилот-програма за менторство на стартапи „UPSCALE“, чија цел е да овозможи пренесување на знаењeто и искуството на успешната македонската бизнис дијаспора до македонските стартапи, кои имаат најголем потенцијал за раст. Како партнери…

Read more