Announcements

Македонија2025 потпиша Меморандум за соработка со КОП – Комора на органски производители

Никица Мојсоска Блажевски, Главен извршен директор на Македонија2025 и Претседателот на КОП – Комора на органски производители, Драги Цветковиќ, денеска потпишаа Меморандум за соработка. Основната цел на воспоставување на соработка помеѓу Комората на органски производители и Македонија 2025 е зацврстување на врските помеѓу македонската бизнис заедница и македонската бизнис дијаспора. Преку активности од заеднички интерес…

Read more