Policy Contribution 1/2020: Covid-19 Anti-Crisis Measures – Weekly Update

It all began as a health crisis, far from Europe and Macedonia, but Covid-19 quickly lead to a global economic crisis. Stock markets crashed, oil prices dropped sharply, production stopped, factories and shops began to close, and workers were sent on forced leave. The crisis has just begun and companies are already making losses, facing…

Read more

Македонија2025 со поддршка за талентираните млади: Отворен повик за стипендирање на десет средношколци/студенти

Меѓународната невладина организација Македонија2025 го отвори повикот за прием на апликации во склоп на Фондот за поддршка на талентирани студенти за тековната 2020 година. По успешноста на пилот-проектот, Фондот обезбеди средства да помогне на талентирани млади од Македонија во периодот од 2019-2022. Во текот на оваа година, ќе се стипендираат 10 индивидуи, при што поддршката…

Read more