Одложен Менторскиот настан за „О2 Предизвик 2 – Справување со климатски промени“

Почитувани, Ве известуваме дека согласно одредбите и насоките на Министерството за здравство, но и како совесни граѓани, го одложуваме Менторскиот настан „Климатски промени и чист воздух“, како еден од партнерите на „О2 ПРЕДИЗВИК 2 – Справување со климатски промени“. Досега пристигнатите апликации ќе бидат разгледани и земени предвид при наредното објавување на повикот.  Ќе ги…

Read more