Announcements

Нова програма за менторство и интернационализација на стартапи од Македонија2025

Програмата овозможува пренесување на експертизата и контактите од успешната македонска бизнис дијаспора, вклучувајќи го и Одборот на директори на Македонија2025 Македонија2025 основаше нова пилот-програма за менторство на стартапи „UPSCALE“, чија цел е да овозможи пренесување на знаењeто и искуството на успешната македонската бизнис дијаспора до македонските стартапи, кои имаат најголем потенцијал за раст. Како партнери…

Read more