Announcements

Перформансите и пазарот на трудот: Меѓу очекувањата на работодавачите и на барателите на работа (вработените)

Постои голем јаз меѓу понудата и побарувачката на пазарот на труд, бидејќи само 12 од 100 студенти кои се запишале на факултет ќе најдат работа согласно своите вештини и знаење. За надминување на ваквите состојби се потребни промени во образовниот систем, мерки, практично учење и воведување на работникот во работата, а не само доведување до…

Read more