Announcements

Македонија2025 одржа „Појадок со новинарите“

На 13-ти декември (петок), Македонија2025 одржа „Појадок со новинарите“ во неформална и претпразнична атмосфера. На настанот присуствуваа голем број од постојаните медиумски партнери на организацијата, кои заеднички го прославија успехот од годинешниот Самит Македонија2025, но изразија и заинтересираност за континуирано следење и зголемена видливост на останатите активности на организацијата во текот на годината што следи.…

Read more