Announcements

Успешно реализиран финалниот средношколски натпревар „Најдобар бизнис концепт“

Македонија2025, Центарот за развој на нови бизниси при Машинскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Бирото за развој на образование и Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење (НЦРИПУ) го организираа натпреварот „Најдобар бизнис концепт – 2019“ за гимназиите и средните стручни училишта на државно ниво. Пред повеќе од 100 присутни, финалниот натпревар…

Read more