Announcements

Остваривме состанок со заменик министерот за економија, Кирил Колемишевски

Плоден, искрен и содржаен состанок меѓу извршната директорка на Македонија2025, Никица Мојсоска Блажевски и заменик министерот за економија, Кирил Колемишевски. Отворивме теми кои ќе ни бидат во заеднички фокус во наредниот период. Инвестициите, едукативните програми и тесна соработка со македонските start-up компании, заслужуваат соодветна посветеност од државата и од македонската дијаспора. Редовната комуникација и координирање…

Read more