Announcements

Панел-дискусија: „Стручен кадар по мерка на бизнисот“

На панел-дискусијата „Стручен кадар по мерка на бизнисот“, организирана од Стопанската комора на Македонија, каде учествуваше и нашата главна извршна директорка, проф. д-р. Никица Мојсоска Блажевски, беше заклучено дека клучни се вештините и дека во бизнисот на 21 век не е важно што знаете, туку да знаете да го сработите. Тромаво образование кое е нефлексибилно…

Read more