Announcements

Macedonia 2025 – A stepping stone in your career

Организација со јасна мисија и визија, одлични програми и проекти, организациска структура, извондреден тим и тимска работа се само дел од многуте карактеристики на Македонија 2025.  Во моето девет месечно искуство како практикант во Македонија 2025, имав прилика да работам и да бидам дел од сите програми и проекти на организацијата,  кои имаат директен или…

Read more