Announcements

Македонија2025 потпиша Меморандум за соработка со Институтот за економски и општествени студии (INESS) од Словачка

Македонија2025 потпиша Меморандум за соработка со Институтот за економски и општествени студии (INESS), кој е реномирана невладина и аполитична граѓанска организација во Словачка. Институтот е независна think-tank организација, формирана во 2006 год,  го мониторираат функционирањето и финансирањето на јавниот сектор, ги истражуваат ефектите од легислативни измени во полето на економијата, спроведуваат секторски анализи и препораки…

Read more