Оглас за работа:  Водете ја дигиталната револуција на македонските компании: Можност за извршен директор во првиот Центар за дигитална трансформација „ГоДигитал“.

News

Краток опис:Дали сте визионерски лидер со знаење и страст за дигитална трансформација? Центарот за дигитална трансформација (ЦДТ) во Македонија бара динамичен извршен директор кој ќе ја води нашата пионерска фондација кон успех. Како извршен директор, ќе играте клучна улога во обликувањето на нашата стратешка насока, управувањето со програмите и поттикнувањето партнерства со засегнатите страни, сé со цел да создадеме повеќе дигитални бизниси. 

Рокот за доставување на апликаците е 25 октомври, 2023 година.

Придружете нú се во обликување на дигиталната иднина на македонските бизниси и економија!

Аплицирајте сега на jobs@godigital.mk!