Upcoming Events

posted February 14, 2018

За првпат во Македонија: Нова програма за претприемачи на семејството Битов во соработка со CESO!

Отворен повик за апликации за програма за развој на микро, мали и средни компании во Македонија

posted July 5, 2018

Во ноември ќе се одржи седмото издание на Самитот Македонија2025

Од 7-ми до 10-ти ноември, Скопје по седми пат ќе биде домаќин на Самитот Македонија2025. Самитот претставува водечка регионална платформа за споделување на последните светски трендови во бизнисот, инвестициите, технолошките иновации и одговорното лидерств

posted July 5, 2018

The Seventh Edition of Macedonia2025 Summit to be Held in November

From 7-th to 10-th November, Skopje will host the Macedonia2025 Summit for the seventh time. The Summit represents a leading regional platform for sharing the latest trends in business, investments, technological innovations and responsible leadership.